Nieuw(s)

Nieuwe boeken en verhalen

Op dit moment ben ik notities aan het maken voor een verhaal over vermeende hekserij.

Ongeveer honderd jaar lang werden vrouwen, vaak alleenstaande genezeressen of vroedvrouwen, beticht van hekserij.
Men dacht: als mensen andere mensen kunnen genezen, dan kunnen ze andere mensen ook ziek maken…
Dat was maar wat gemakkelijk als je voor ziekte, een misoogst of andere tegenvallers een zondebok nodig had.
In veel gevallen vond de beschuldiging ook plaats omdat men die persoon uit de weg wilde ruimen.

Top